Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής & Συνεδριακό Κέντρο
Το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 03-04 Ιουνίου 2022, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel. Με απόλυτη αίσθηση ευθύνης απέναντι σε συναδέλφους και συνεργάτες και σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της Ελληνικής Πολιτείας, το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία τηρώντας όλα τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Ξενοδοχείο
Divani Caravel Ηotel
Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2
16121, Αθήνα

Ποιοι συμμετέχουν
Στις εργασίες του Συνεδρίου αναμένεται να συμμετάσχουν Ιατροί – Οδοντίατροι, ερευνητές, ειδικευόμενοι ιατροί, φοιτητές (μεταπτυχιακοί – προπτυχιακοί) και ακαδημαϊκοί.

Γλώσσα
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

Μοριοδότηση
Το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) μοριοδοτηθήκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits).

Έκθεση
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου.

Organization

330 Mesogeion Avenue
Athens, Greece, 15342
(030) 210 2222637
info@omnipress.gr