Σεμινάρια

Σεμινάρια

Παρασκευή 03-06-2022 | Αίθουσα Σεμιναρίων Α

🟣 11:00-14:00 Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop)

Θέμα: Οστεοπύκνωση με Γωνιώδη Εμφυτεύματα (Versah / Co-Axis)
Ομιλητής: Dr. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος
Sponsor: Southern Implants

Περίληψη

Η παρουσίαση αυτή η οποία βασίζεται στην κλινική πράξη, εστιάζει σε μια σχετικά νέα τεχνολογία η οποία βελτιστοποιεί την κατάσταση της περιοχής του εμφυτεύματος αυξάνοντας την οστική πυκνότητα και την αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος μέσω της διαδικασίας της οστεοσυμπύκνωσης. Θα παρουσιαστεί η επιστημονική θεωρία καθώς και η κλινική εφαρμογή και το πρωτόκολλο χρήσης της τεχνικής βήμα-βήμα. Θα χρησιμοποιηθούν περιστατικά για την παρουσίαση των ενδείξεων, αντενδείξεων και πλεονεκτημάτων αλλά και των επιπλοκών που συνδέονται με τη χρήση αυτής της μοναδικής τεχνολογίας.

Εισαγωγή: Η αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος (μηχανική σταθερότητα) είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη της οστεοενσωμάτωσης του εμφυτεύματος. Μια υψηλή αρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος είναι ακόμα πιο απαραίτητη στα πρωτόκολλα άμεσης φόρτισης. Όταν η αρχική σταθερότητα είναι ανεπαρκής, τα ποσοστά αποτυχίας των εμφυτευμάτων μπορεί να ξεπεράσουν τα κρίσιμα επίπεδα. Ο πιο σημαντικός οστικός παράγοντας για τη βελτίωση της αρχικής σταθερότητας του εμφυτεύματος είναι η οστική πυκνότητα. Οι κλασσικές/συμβατικές διαδικασίες τρυπανισμού αφαιρούν οστό κατά τη διάρκεια παρασκευής του φρεατίου.

Μια νέα χειρουργική τεχνική γνωστή ως οστεοσυμπύκνωση αναπτύχθηκε από τον Huwais το 2013 και πραγματοποιείται χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες φρέζες για να «μετακινούν και όχι να αφαιρούν το οστό» αυξάνοντας έτσι την πυκνότητά του ενώ διευρύνουν την οστεοτομία.

Οι φρέζες της οστεοσυμπύκνωσης λειτουργούν αντίστροφα προς τους ωρολογιακούς δείκτες και επιτρέπουν τη διατήρηση και συμπύκνωση του αυτόλογου οστού κατά την παρασκευή της οστεοτομίας. Αυτό αυξάνει, όχι μόνον την πυκνότητα του περιεμφυτευματικού οστού και την μηχανική αρχική σταθερότητα, αλλά και το πλάτος της ακρολοφίας και την οστεοενσωμάτωση.

Εκπαιδευτικοί σκοποί: Στο τέλος αυτής της διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

1. Να περιγράψουν τη θεωρία της οστεοσυμπύκνωσης.
2. Να διακρίνουν μεταξύ συμβατικού τρυπανισμού του οστού και του τρυπανισμού οστεοσυμπύκνωσης.
3. Να προσδιορίζουν τις ενδείξεις και αντενδείξεις για την οστεοσυμπύκνωση.
4. Να περιγράφουν τα βήματα των κλινικών πρωτοκόλλων της οστεοσυμπύκνωσης στην εμφυτευματολογία.
5. Να εφαρμόζουν την κλινική τεχνική της οστεοσυμπύκνωσης σε επιλεγμένα περιστατικά.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Huwais S., Meyer E. Osseodensification: A novel approach in implant preparation to increase primary stability, bone mineral density and bone to implant contact. Int. J. Oral Maxillofacial Implants 2015
2. Trisi P., Berardini M., Falco A., Vulpiani M., New Osseodensification Implant Site Preparation Method to increase Bone Density in Low-Density Bone: In Vivo Evaluation in sheep. Implant Dent. 2016; 25: 24-31

🟣 15:00-17:00 Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop)

Θέμα: Hands on με το σύστημα ESACROM PIEZOSURGERY με zygomatic implants
Ομιλητής: Dr. Andrea Tedesco
Sponsor: Ygeia Dent

Abstract

Τα ρινικά, πτερυγοειδή και ζυγωματικά εμφυτεύματα εκπροσωπούν μία έγκυρη εναλλακτική αντί του χειρουργείου ανάπλασης για σοβαρές ατροφίες της άνω γνάθου. Με τη σωστή κλινική ένδειξη και σωστή εκπαίδευση, μπορεί να γίνει θεραπεία σε περίπλοκα περιστατικά με άμεση φόρτιση για τη μείωση της ταλαιπωρίας του ασθενούς.

Η Ζυγωματική Ελάχιστα Επεμβατική Τεχνική την οποία ανέπτυξε ο Καθ. Andrea Tedesco με τη χρήση ειδικών πιεζοηλεκτρικών ένθετων (ESACROM Imola Italy), βοηθά τον χειρουργό να κάνει ένα εύκολο χειρουργείο, λιγότερο επεμβατικό, πιο προβλέψιμο, χρησιμοποιώντας εξ ολοκλήρου τα πιεζοηλεκτρικά εργαλεία.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και με τη χρήση μιας νέας προσέγγισης κατευθυνόμενου χειρουργείου, της πρώτης με τα πιεζοηλεκτρικά εργαλεία για ζυγωματικά εμφυτεύματα, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν στον χειρουργό ένα εύκολο και ασφαλές χειρουργείο, μια μεγάλη καινοτομία σε αυτό το πεδίο.

🟣 17:30-19:30 Θεωρητικό Σεμινάριο (Masterclass)

Θέμα: Ελλείπον δόντι στην πρόσθια περιοχή: Στρατηγικές για ένα λειτουργικό και καλαίσθητο αποτέλεσμα
Ομιλητής:
Dr. Marco Ronda
Sponsor: Impladent 3i

Περίληψη

Η υποκατάσταση ενός ελλείποντος δοντιού στην πρόσθια περιοχή παρουσιάζει λιγότερες δυσκολίες από όταν χρειάζεται να τοποθετηθούν 2 ή περισσότερα παρακείμενα δόντια. Σε κάθε περίπτωση, εδώ γίνεται λόγος για την αισθητική ζώνη…Αυτό σημαίνει ότι το κάθε χειρουργικό και προσθετικό στάδιο πρέπει να γίνει με τον βέλτιστο τρόπο.

Η εξαγωγή της ρίζας, η οστική ανάπλαση, η τοποθέτηση εμφυτεύματος, η αύξηση των μαλακών ιστών, η αποκάλυψη του εμφυτεύματος και τελευταία και εξίσου σημαντική, η διαμόρφωση της προσωρινής κοχλιοσυγκρατούμενης στεφάνης, για την αρμονική  διαμόρφωση των ούλων, η συμμετρικότητα τους και η μεσοδόντια θηλή είναι υψίστης σημασίας για το τελικό κλινικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά σενάρια για τις διαφορετικές προσεγγίσεις!

Παρασκευή 03-06-2022 | Αίθουσα Σεμιναρίων Β

🟣 15:00-17:00 Θεωρητικό Σεμινάριο (Masterclass)

Θέμα: Πρωτόκολλα ψηφιακής σχεδίασης και κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων
Ομιλητής: Θεοχάρης Διακενισάκης
Sponsor: Adin

Περίληψη

 1. Βασικές έννοιες ψηφιακής σχεδίασης εμφυτευμάτων
 2. Χρήση Software με STL και DICOM για την δημιουργία χειρουργικού νάρθηκα
 3. ADIN GUIDEDSYSTEM και μονήρες εμφύτευμα
 4. Εμφυτεύματα σε ασθενείς με μερική νωδότητα
 5. Ολική νωδότητα και  SCAN APPLIANCE TECHNIQUE
 6. Διαχείρηση των περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών και αύξηση της οστικής ακρολοφίας

🟣 17:30-19:30 Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop)

Θέμα: Αιμοπεταλιακά Συμπυκνώματα / Plasma rich fibrin
Ομιλητής: Ρούλα Παναγιώτου
Sponsor: Adin

Περίληψη

1.  BIOΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
2.  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
3.  ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σάββατο 04-06-2022 | Αίθουσα Σεμιναρίων Α

🟣 09:30-11:30 Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop)

Θέμα: Εισαγωγή στην  εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην προσθετική επί εμφυτευμάτων
Ομιλητής:
Σταύρος Βλαδίτσης
Sponsor: NovaMind

Περίληψη

Οι συμμετέχοντες στο πρακτικό ( hands on) σεμινάριο, θα έρθουν σε επαφή με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες στην αποτύπωση των εμφυτευμάτων , θα γνωρίσουν τους αντίστοιχους τεχνικούς όρους και θα εκπαιδευτούν στα απαραίτητα κλινικά βήματα της ψηφιακής αποτύπωσης.

 Στο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί πρακτική επίδειξη σάρωσης επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων, με ενδοστοματικό σαρωτή.

Πάνω σε εκμαγεία εργασίας οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τα απαραίτητα προσθετικά εξαρτήματα και θα σαρώσουν οι ίδιοι.

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν τα παρακάτω:

 • Γενικές αρχές σάρωσης
 • Εφαρμογή scan posts επί εμφυτευμάτων
 • Διαχείριση – αποστολή ψηφιακών αρχείων
 • Ψηφιακά εργαστηριακά ανάλογα και εκτύπωση τρισδιάστατων εκμαγείων
 • Σχεδιαστικές βιβλιοθήκες – βάσεις τιτανίου για τις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις

🟣 12:00-14:00 Θεωρητικό Σεμινάριο (Masterclass)

Θέμα: Επιπλοκές και διαχείριση επιπλοκών στη Στοματοχειρουργική και την οδοντιατρική εμφυτευμάτων
Ομιλητής: Dr. Puria Parvini
Sponsor: Μαυραειδόπουλος

Περίληψη

Επιπλοκές και διαχείριση επιπλοκών, επανάληψη της θεραπείας μετά από αποτυχίες στην εμφυτευματολογία και τη στοματοχειρουργική.

Οι επιπλοκές και η επανάληψη της θεραπείας για την αντιμετώπισή τους απαντώνται συχνά στα οδοντιατρεία, και είναι αναγκαία η γνώση της διαχείρισης τέτοιων περιστατικών.

Η διάλεξη θα προσφέρει στον οδοντίατρο χειρουργικά και εμφυτευματολογικά πρωτόκολλα με μια ρεαλιστική, ειλικρινή και πρακτική επισκόπηση των πιθανών επιπλοκών στην οδοντιατρική χειρουργική και την εμφυτευματολογία, πώς να τις αντιμετωπίζουν με επιτυχή και προβλέψιμα αποτελέσματα, και την επανάληψη της θεραπείας που ίσως είναι αναγκαία και ενδεδειγμένη.

Με βάση την τεκμηρίωση του περιστατικού και τις εναλλακτικές επιλογές θεραπείας, παρουσιάζονται στους συμμετέχοντες στρατηγικές διαχείρισης των επιπλοκών.

Η παρουσίαση είναι σχεδιασμένη ως ένας σύντομος οδηγός για τη διάγνωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπλοκών στην οδοντιατρική χειρουργική και εμφυτευματολογία. Θα δείξει πώς μπορούν να προληφθούν τα σφάλματα στην χειρουργική και εμφυτευματολογική δραστηριότητα και πώς αντιμετωπίζονται οι επιπλοκές.

Στόχος της διάλεξης είναι να κατανοηθεί η μηχανική αυτών των αποτυχιών και να έχουν τη δυνατότητα οι κλινικοί να διαμορφώσουν μια πιο προβλέψιμη θεραπεία χωρίς τον φόβο πιθανών επιπλοκών.

Προεγχειρητικές επιπλοκές

 • Προεγχειρητική οξεία, χρόνια και μυκητιασική ιγμορίτιδα
 • Προεγχειρητικές, οξείες και χρόνιες μολύνσεις στο σημείο του εμφυτεύματος
 • Προεγχειρητικές κυστικές δομές και βλεννοκήλες

Διεγχειρητικές επιπλοκές στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων

 • Λανθασμένη γωνία του εμφυτεύματος
 • Βαθιά/ρηχή τοποθέτηση του εμφυτεύματος
 • Τραυματισμός παρακείμενων δοντιών
 • Τραυματισμός νεύρου
 • Αιμορραγία
 • Υπερθέρμανση του οστού κατά τον τρυπανισμό
 • Διάτρηση εδάφους του ιγμορείου
 • Ακούσια μερική ή πλήρης μετατόπιση των οδοντικών εμφυτευμάτων μέσα στο ιγμόρειο
 • Ακούσια μετατόπιση των οδοντικών εμφυτευμάτων μέσα στον τομικό πόρο της άνω γνάθου ή το κανάλι του φατνιακού νεύρου
 • Εισρόφηση ή κατάποση ξένων σωμάτων
 • Κάταγμα εμφυτεύματος
 • Κάταγμα οστού κάτω γνάθου
 • Αιμορραγία κατά την τομή και την αναπέταση του κρημνού
 • Διάτρηση της μεμβράνης του ιγμορείου κατά την ανύψωση
 • Αιμορραγία κατά την ανύψωση της μεμβράνης
 • Παρουσία βλεννώδους κύστης από κατακράτηση
 • Απόφραξη του στομίου του ιγμορείου

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές

 • Ιστικό εμφύσημα προκαλούμενο από οδοντιατρικές διαδικασίες

Επιπλοκές που συνδέονται με την εξωτερική ανύψωση του ιγμορείου

 • Οξεία μόλυνση του μοσχεύματος/ιγμορίτιδα
 • Χρόνια λοίμωξη/ιγμορίτιδα
 • Λοίμωξη όλων των παραρρινίων κόλπων/της ενδοκρανιακής κοιλότητας
 • Μεταγενέστερη μετανάστευση του εμφυτεύματος μέσα στην κοιλότητα του ιγμορείου

🟣 14:15-15:15 Πρακτικό Σεμινάριο (Workshop)

Θέμα: Bone Graft Cements – Out of the Box Approach for the Treatment of a Variety of Augmentation Challenges
Ομιλητής: Yahav Ammos
Sponsor: Human & Science

Περίληψη

“Simplicity is the ultimate sophistication.”

The purpose of this course is to introduce the concept of bone graft cements (Biphasic Calcium Sulfate), and the rationale behind the surgical protocols, the handling properties and the new surgical options that are available to us.

The difference between bone cements and traditional grafting challenges the rules of traditional GBR. Now we have minimally invasive protocols, no membrane, no soft tissue manipulation to gain a tension free flap because primary closure is not obligatory. We have the ability to confront challenges from the simple to the most complex augmentation cases. Adhering to the protocols ensures simplicity, safety and predictability.

This course will focus on specific bone cement surgical protocols for different bone augmentation procedures. The participant will learn how to manipulate the surgical flap to keep it minimally invasive and under tension (not tension free as with traditional GBR). How to work with no membrane and no primary closure, and how to eliminate the muscle influence on the movement of the graft. Participants will also learn how to predict the outcome at the end of the surgical procedure and avoid most of the traditional post-operative complications.

Learning Objectives:

– How to minimally manipulate the surgical flap.
– How to eliminate the muscle’s influence on the stability of the graft.
– Bone cement application, techniques and protocols.
– Suturing and flap closure technique.
– How to predict outcomes during surgery.

🟣 15:30-19:30 Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο (Masterclass & Workshop)

Θέμα: Πλεονεκτήματα της πιεζοχειρουργικής στις καθημερινές στοματοχειρουργικές διαδικασίες: ένα πρακτικό σεμινάριο σε κεφαλές προβάτων
Ομιλητής: Dr. Christian Makary
Sponsor: Ariston Dental

Περίληψη

Η πιεζοηλεκτρική χειρουργική οστού θεωρείται σήμερα η πιο εξελιγμένη τεχνική στη στοματοχειρουργική. Χάρη στην ακριβή μικρομετρική και επιλεκτική τους δράση, τα πιεζοηλεκτρικά ένθετα εκτελούν υψηλής ακρίβειας κοπή του οστού και προλαμβάνουν τους τραυματισμούς του μαλακού ιστού, διατηρώντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα της ανατομικής δομής. Η πιεζοχειρουργική δημιουργεί ελάχιστο τραύμα κατά το χειρουργείο, προάγοντας έτσι ευνοϊκή απόκριση επούλωσης του οστού.

Αυτό το πρακτικό σεμινάριο είναι μια εισαγωγή στα κλινικά πλεονεκτήματα της Πιεζοηλεκτρικής τεχνολογίας στη στοματοχειρουργική και την εμφυτευματολογία. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες για τη χρήση της Πιεζοχειρουργικής στην καθημερινή τους χειρουργική πρακτική.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία της μάθησης, η πρακτική συνεδρία εστιάζει σε συγκεκριμένες εφαρμογές σε οστά ζώων. Αφιερώνεται πολύς χρόνος στο πρακτικό σεμινάριο μέχρι οι συμμετέχοντες να φτάσουν στο απαιτούμενο σημείο μάθησης για κάθε τεχνική κοπής.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις εξής τεχνικές: οστεοπλαστική, οστεοτομή και διεύρυνση της ακρολοφίας, τοποθέτηση μοσχεύματος οστικού μπλοκ και ατραυματική εξαγωγή δοντιών.

Μαθησιακοί Στόχοι:

– Να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα της υπερηχητικής χειρουργικής στα χειρουργεία στόματος

– Να μάθουν πώς να πραγματοποιούν ατραυματική εξαγωγή δοντιού με υπέρηχο

– Να εκτιμήσουν την κοπτικότητα των υπερηχητικών στελεχών για τη λήψη των οστικών μπλοκ

– Να αποκτήσουν μια γενική εικόνα των τεχνικών ανύψωσης εδάφους του ιγμορείου με τη χρήση πιεζοχειρουργικής

Σάββατο 04-06-2022 | Αίθουσα Σεμιναρίων Β

🟣 09:30-11:30 Θεωρητικό Σεμινάριο (Masterclass)

Θέμα: PRF: Από την Χειρουργική Στόματος στην Αισθητική της περιστοματικής περιοχής
Ομιλητής: Κλεοπάτρα Νακοπούλου
Χορηγός: Τσαπράζης I.

Περίληψη

Η εξαγωγή του δοντιού αποτελεί μια από τις πιο συχνές οδοντιατρικές πράξεις και η διαχείρισή της είναι πολύ σημαντική για την αποκατάσταση της περιοχής, είτε αφορά κλασσική είτε επιεμφυτευματική προσθετική.  Η διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου μπορεί να γίνει με την χρήση του PRF ή συνδυασμό αυτού και μοσχεύματος. Τα μοσχεύματα μπορεί να είναι αυτόλογα, αλλογενή, ξενομοσχεύματα και συνθετικά.

Τα αιμοπετάλια επιτελούν έναν από́ τους σημαντικότερους ρόλους σε όλες τις φάσεις της επούλωσης. Η επούλωση των ιστών, τόσο των μαλακών μορίων όσο και των οστών, επιτυγχάνεται μέσω μιας ακολουθίας ενδο- και εξωκυττάριων γεγονότων, που ρυθμίζονται από́ τη δράση ειδικών πρωτεϊνών.

Το PRF είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, αυξητικούς παράγοντες, κυτοκίνες, το οποίο δρα ως ένα βιοδιασπώμενο ικρίωμα που προάγει την ανάπτυξη νέων αγγείων και είναι σε θέση να καθοδηγήσει την μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων στην επιφάνεια του.

Βιβλιογραφικά, το Πλάσμα Πλούσιο σε Ινική (PRF-Platelet Rich Fibrin)  έχει εφαρμογές στην χειρουργική στόματος, την εμφυτευματολογία, την περιοδοντολογία καθώς επίσης και στην αισθητική της περιστοματικής περιοχής (Cleopatra Technique TM”), διότι είναι ένα αυτόλογο παράγωγο του αίματος, το οποίο έχει αναγεννητικές ιδιότητες και εφαρμόζεται στην αναγεννητική ιατρική και οδοντιατρική.

🟣 12:00-14:00 Θεωρητικό Σεμινάριο (Masterclass)

Θέμα: Από το πλάνο θεραπείας και την ψηφιακή σχεδίαση, στην εκτύπωση εξατομικευμένων ναρθηκών καθοδηγούμενης εμφυτευματολογίας.
Όλα σε ένα ψηφιακό πρωτόκολλο
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σέργης
Χορηγός: Sadent

Περίληψη

Εισάγετε ψηφιακά πρωτόκολλα στην εμφυτευματολογία και τα απαιτητικά προσθετικά περιστατικά σας. Δημιουργήστε ένα άρτιο πλάνο θεραπείας και σχεδιάστε το εικονικό χειρουργείο τοποθέτησης εμφυτευμάτων προσθετικά καθοδηγούμενα, ώστε να επιτύχετε ένα άρτιο, προβλέψιμο και χωρίς άγχος, αποτέλεσμα. Εφαρμόστε τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία διατηρώντας μια ομαλή ροή εργασίας από το χειρουργείο έως την τελική προσθετική εργασία.

🟣 14:15-16:15 Θεωρητικό Σεμινάριο (Masterclass)

Θέμα: Οστική ανάπλαση
Ομιλητής: Δημήτριος Ζαμπάρας
Χορηγός: Ygeia Dent

Περίληψη:

Η παρουσία επαρκούς οστού στις γνάθους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προβλέψιμη τοποθέτηση και την μακροχρόνια επιβίωση των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Η αντιμετώπιση οστικών ελλειμμάτων και η εφαρμογή τεχνικών κατευθυνόμενης οστικής ανάπλασης (ΚΟΑ) παρουσιάζεται συχνότατα στην κλινική πράξη και παραμένει – ακόμη και σήμερα – ένας τομέας “αιχμής” στην εμφυτευματολογία.

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζονται τα εξής θέματα:

 1. Οστική ανάπλαση (φιλοσοφία, υλικά, τεχνικές, ενδείξεις – αντενδείξεις, περιορισμοί)
 2. Περιεμφυτευματίτιδα στο βαθμό που δημιουργεί οστικά ελλείμματα, πώς αντιμετωπίζονται αυτά και με ποιο βαθμό επιτυχίας.
 3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων αναπλαστικών τεχνικών.

*** Η παρουσίαση περιλαμβάνει επίδειξη κλινικών φωτογραφιών και βίντεο

🟣 16:30-18:30 Θεωρητικό Σεμινάριο (Masterclass)

Θέμα: Η διαχείριση του προφίλ ανάδυσης – πώς να το ανακατασκευάσετε ή να το διατηρήσετε
Ομιλητής: Καθ. Juan Arias Romero
Χορηγός: Νεγρίν in Dental

Περίληψη:

Οι αισθητικές οδοντιατρικές θεραπείες προσπαθούν πάντοτε να επιτύχουν τελικά αποτελέσματα τα οποία να φαίνονται όσο το δυνατόν πιο φυσικά, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα πρόσθια· και οπίσθια θα διατηρηθεί η σταθερότητα των ιστών γύρω από το εμφύτευμα όταν η διάμετρος του προφίλ ανάδυσης διατηρεί ίση πίεση.

Όταν τοποθετείται το εμφύτευμα πρέπει να αναδημιουργήσουμε το προφίλ ανάδυσης. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρείται το ακριβές σχήμα και η ακριβής θέση της ρίζας πριν γίνει η εξαγωγή, έτσι ώστε να αναπαραχθεί το ίδιο προφίλ ανάδυσης.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να κατανοήσουμε πώς με λίγες τροποποιήσεις της πίεσης μπορούμε να τροποποιήσουμε τη θέση του προφίλ προς όφελός μας.

 

Σημαντικές πληροφορίες:

 • Το κόστος συμμετοχής για κάθε Σεμινάριο (workshop ή masterclass) είναι 50€
 • *Μόνη εξαίρεση το σεμινάριο της Ariston Dental που αποτελείται από δύο μέρη (workshop & masterclass), το masterclass κοστίζει 20€ ενώ αν εγγραφείτε και στα δύο μέρη το κόστος ανέρχεται στα 50€
 • Απαιτείται προεγγραφή στα Σεμινάρια
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα Σεμινάρια είναι να υπάρχει εγγραφή στο συνέδριο
 • Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά αίθουσα: 40 άτομα

H πληρωμή του σεμιναρίου θα γίνεται onsite, παρακαλούμε για την άμεση προσέλευσή σας την Παρασκευή 03/06 έτσι ώστε να κατοχυρωθεί η θέση σας

Courses will be soon available

Organization

330 Mesogeion Avenue
Athens, Greece, 15342
(030) 210 2222637
info@omnipress.gr