SPEAKER

Marco Ronda
Marco Ronda
Ιταλία
Italy

Cv

Dr. Marco Ronda

Πήρε πτυχίο Ιατρικής το 1990 από το Πανεπιστήμιο της Βερόνα και από τότε ασκεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου στο ιδιωτικό του ιατρείο στη Γένοβα.

Μεταξύ πολλών άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, παρακολούθησε και το advanced σεμινάριο χειρουργικής του Καθ. Massimo Simion στο Μιλάνο (2001), και ένα Master course με θέμα τις Αναπλαστικές Χειρουργικές Τεχνικές στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania (2003).

Παρακολουθεί κάθε χρόνο τις συναντήσεις που οργανώνει η Αμερικανική Ακαδημία Οδοντιατρικής Εμφυτευματολογίας και διάφορα εξειδικευμένα σεμινάρια για τις τεχνικές οριζόντιας και κάθετης οστικής ανάπλασης.

Επίσης συμμετέχει κάθε χρόνο στη Μεταπτυχιακή Συνεχιζόμενη Οδοντιατρική Εκπαίδευση στο New York University College of Dentistry.

Από το 2014 μέχρι σήμερα παρέχει κατά διαστήματα στο ιδιωτικό του ιατρείο πρακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια εξάμηνης διάρκειας με θέμα την εμφυτευματολογία και τις τεχνικές οστικής ανάπλασης.

Όλα αυτά τα χρόνια, συμμετείχε σε εθνικά και διεθνή συνέδρια ως ομιλητής.

 • Τον Μάιο του 2011 η ANDI IMPERIA διοργάνωσε ένα course με θέμα “Κάθετη Αύξηση του Οστού: GBR”
 • Τον Σεπτέμβριο του 2012 “Zimmer Days 2012”
 • Τον Ιανουάριο του 2013 Συνέδριο της ANDI Piemonte 
 • Τον Απρίλιο του 2013 το 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Οδοντιατρικής της AIO στο Μπάρι
 • Τον Ιούνιο του 2013 Ημερίδα με τη Zimmer στην ANDI Milano
 • Τον Μάρτιο του 2014 Συνέδριο της EAO στη Ρώμη με θέμα “Προχωρημένη διαχείριση μαλακών ιστών στην αύξηση ακρολοφίας” 17ο Εθνικό Συνέδριο SIDP “Ποιότητα και ασφάλεια στη χειρουργική περιοδοντίου και εμφυτευμάτων”
 • Τον Απρίλιο του 2014 Osteogenics 2014 Global Bone Grafting Symposium
 • Τον Φεβρουάριο του 2015 διοργάνωσε ένα course Κάθετης οστικής ανάπλασης στο Τορόντο
 • Τον Απρίλιο του 2015 συνάντηση του ICOI στη Βηρυτό
 • Τον Μάιο του 2015 Κλειστή συνάντηση της SICOI με τίτλο “Regeneration wine and friends with Marco Ronda and Tiziano Testori”
 • Τον Ιούνιο του 2015 Middle East Mediterranean Aesthetic Medicine Dentistry με θέμα “Διαχείριση του μαλακού ιστού σε κάθετο οστικό έλλειμμα της οπίσθιας γνάθου”
 • Τον Νοέμβριο του 2015 Εκδήλωση της SIA “Εξέλιξη και νέες τάσεις στην Εμφυτευματολογία”
 • Τον Δεκέμβριο του 2015 13ο Συμπόσιο της AIO στη Σαρδηνία με θέμα “Therapeutic solutions of the bone defect in the rehabilitation of the restorative implant solution”
 • Τον Φεβρουάριο του 2016 ετήσιο συνέδριο της Ισραηλινής Εταιρείας Περιοδοντολογίας και Οστεοενσωμάτωσης 
 • Τον Μάρτιο του 2016 New York University 2016 με θέμα “Καθοδηγούμενη κάθετη οστική ανάπλαση με ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτεύματος: κλινική προσέγγιση και 10 έτη follow up”.
 • Τον Μάιο του 2016: Course in Advanced Surgery στο Zimmer Biomet Institute
 • Τον Μάιο του 2016: 9th International Athens Dental Symposium
 • Τον Αύγουστο του 2016 41η συνάντηση της AAED στο Dana Point (Καλιφόρνια) με θέμα “Θεραπεία οπίσθιας κάτω γνάθου: κοντά εμφυτεύματα ή κάθετη αύξηση ιστών;”

Από το 2011 είναι ομιλητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Modena and Reggio Emilia.

Δημοσιεύσεις:

Το 2011 το International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry δημοσίευσε μία μελέτη του στην οποία παρουσίασε μία νέα χειρουργική τεχνική διαχείρισης του γλωσσικού κρημνού, κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις αύξησης του οστικού όγκου. Στο ίδιο περιοδικό δημοσιεύθηκε το 2014 μία νέα κλινική μελέτη για τη διαχείριση του παρειακού κρημνού με τίτλο “Μία νέα προσέγγιση για τη μυλική προώθηση του παρειακού κρημνού”.

Είναι επίσης συντάκτης ενός άρθρου που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό COIR, όπου συγκρίνονται τα κλινικά αποτελέσματα της GBR με την μη απορροφήσιμη μεμβράνη e-ptfe και d-ptfe.

 

Άλλες πληροφορίες:

Είναι ενεργό μέλος της IAO (Ιταλική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης) και συνιδρυτής της Ακαδημίας Πιεζοχειρουργικής.

 

Dr. Marco Ronda

He graduated in medicine in 1990 at the University of Verona and since then he practices dentistry at his private practice in Genoa.

Among the many post graduate courses he attended the one-year-course advanced surgery held by Prof.
Massimo Simion in Milan (2001) and attended a Master course in Regenerative Surgical Techniques at the University of Pennsylvania (2003).

He annually attends the meetings organized by the ‘American Academy of Implant Dentistry’ and several specialized courses on the techniques of horizontal and vertical bone regeneration.

He also participates annually at the Continuing Dental Education at the New York University College of Dentistry, Post Graduate.

From 2014 to date he periodically provides a semester practical training courses in implantology and bone regeneration techniques at his private practice. During the years he attended national and international congress as a speaker.

 • In May 2011 at ANDI IMPERIA held a course on “Vertical bone augmentation: GBR”
 • In September 2012 “Zimmer Days 2012”
 • In January 2013 the ANDI Piemonte Congress
 • In April 2013 the III Mediterranean Dentistry Congress AIO Bari
 • In June 2013 One day with Zimmer at ANDI Milano
 • In March 2014EAO Congress in Rome with the topic “Advanced soft tissue management in ridge augmentation” XVII National SIDP Congress “Quality and security in parodontal and implant surgery”
 • In April 2014 the Osteogenics 2014 Global Bone Grafting Symposium
 • In February 2015 he held a course of Vertical bone regeneration in Toronto
 • In April 2015 the ICOI meeting Beirut
 • In May 2015 SICOI Closed meeting “ Regeneration wine and friends with Marco Ronda and Tiziano Testori”
 • In June 2015 the Middle East Mediterranean Aestethic Medicine Dentistry with the topic “Management of the soft tissue in vertical bone defect of the posterior jaw”
 • In November 2015 SIA Event “Evolution and new trends in Implantology”
 • In December 2015 the 13th Symposium AIO Sardegna with the topic “Therapeutic solutions of the bone defect in the rehabilitation of the restorative implant solution”
 • In February 2016 Israeli Periodontal and Osseointegration Society annual meeting
 • In March 2016 the New York University 2016 with the topic “Guided vertical bone regeneration with simultaneous implant placement: clinical approach and 10 yrs follow up”.
 • In May 2016: Course in Advanced Surgery at the Zimmer Biomet Institute
 • In May 2016: 9th International Athens Dental Symposium
 • In August 2016 the 41st AAED meeting at Dana Point (California) with the topic “Treatment of the posterior mandible: short implants or vertical tissue augmentation?”

From 2011 he is speaker at the Post Graduated Course at the University of Modena and Reggio Emilia.

Publications:

In 2011 the International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry published his study reporting a new surgical technique of lingual flap management appropriate in all cases of increase in bone volume; on the same magazine in 2014, a new clinical study on the management of the buccal flap titled “A novel approach for the coronal advancement of the buccal flap” has been published.

He is also author of an article published on COIR magazine comparing the clinical outcomes in GBR with the e-ptfe and d-ptfe non resorbable membrane.

Other information:

He is an active member of the IAO (Italian Academy of Osseointegration) and co-founder of the Piezosurgery Academy.

Day 1 - Friday 3 June, 2022

ABSTRACT

Vertical and horizontal bone regeneration with non absorbable barriers: the biological rationale for the biomaterial choice

The loss of teeth always causes an alteration of the residual volume of the tissues – both in terms of hard and soft tissues. Resorption patterns have been widely reported in the literature, whether it is for single elements or for residual partial and total atrophy resulting from multiple avulsions.

Bone augmentation procedures, including GBR (guided bone regeneration), allow the reconstruction of missing volumes to be able to achieve an aesthetic and functional implant-prosthetic rehabilitation.

The key element of the success of such a surgical technique, especially in the presence of considerable atrophy, lies in the initial planning, followed by accuracy in the execution of the technique, extreme care in the procedural phases and in the delicate touch of the surgeon’s hand.

With good skills, with knowledge of volumetric footprint, with registered treatment and adequate passivation of the flap, in GBR, failure will be an exception and not a rule.

In all this, even the choice of the graft biomaterial can affect the prognosis of the treatment: absorbable or non-absorbable? human or animal?

The purpose of this lesson is to take stock of the GBR technique in order to obtain success, both surgical and prognostic, and to clarify that GBR may not be sensitive to the skill of the operator, but it is sensitive to the knowledge of the operator.

Vertical and horizontal bone regeneration with non absorbable barriers: the biological rationale for the biomaterial choice

The loss of teeth always causes an alteration of the residual volume of the tissues – both in terms of hard and soft tissues. Resorption patterns have been widely reported in the literature, whether it is for single elements or for residual partial and total atrophy resulting from multiple avulsions.

Bone augmentation procedures, including GBR (guided bone regeneration), allow the reconstruction of missing volumes to be able to achieve an aesthetic and functional implant-prosthetic rehabilitation.

The key element of the success of such a surgical technique, especially in the presence of considerable atrophy, lies in the initial planning, followed by accuracy in the execution of the technique, extreme care in the procedural phases and in the delicate touch of the surgeon’s hand.

With good skills, with knowledge of volumetric footprint, with registered treatment and adequate passivation of the flap, in GBR, failure will be an exception and not a rule.

In all this, even the choice of the graft biomaterial can affect the prognosis of the treatment: absorbable or non-absorbable? human or animal?

The purpose of this lesson is to take stock of the GBR technique in order to obtain success, both surgical and prognostic, and to clarify that GBR may not be sensitive to the skill of the operator, but it is sensitive to the knowledge of the operator.

Organization

330 Mesogeion Avenue
Athens, Greece, 15342
(030) 210 2222637
info@omnipress.gr