SPEAKER

Κλεοπάτρα Νακοπούλου
Cleopatra Nacopoulou
Ελλάδα
Greece

Cv

Η Κλεοπάτρα Νακοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα

Bachelor of Science in Biology, GANNON University USA, 1985

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991

Master degree in Oral Biology 1998

Master degree in Periodontology 1998

Associate faculty member of Athens University until 1998

Certificate Master Degree of SOLA Academy, in Vienna University 2005

Εκπαιδεύτηκε στην προσωπική αισθητική με τη χρήση fillers και αυξητικών παραγόντων, στο Beverly Hills California, 2007

Diplomate Certificate Degree of ICOI, 2013

Διδακτορικό, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα, 2015

Μεταδιδακτορική έρευνα, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα, 2015 μέχρι σήμερα

Aesthetic Medicine MSc, Queen Mary University London, 2015

Επιστημονική συνεργάτις, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Nicolae  Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Universiapolis International University in Agadir, Morocco

Visiting lecturer at University of Naples Federico II

Δημοσίευσε πολλά επιστημονικά άρθρα για την Κατευθυνόμενη Οστική Αναγέννηση (GBR) με τη χρήση P.R.P., P.R.F., LPRF. i-PRF & A-PRF, Εμφυτευμάτων, Laser και της Αισθητικής Ιατρικής

Συν δημιουργός του “Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry: Biological Background and Clinical Indications”, Wiley 2017

Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις και έχει κάνει πολλές πρακτικές εκπαιδεύσεις για εμφυτεύματα, αυξητικούς παράγοντες, προσωπική αισθητική και laser

Βασική opinion leader σε θέματα εμφυτευμάτων, προσωπικής αισθητικής και laser

Πρόεδρος της WAUPS Greece και της WAUPS Aesthetica, πρώην Πρόεδρος της HELSOLA

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELSOLA

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στη χρήση Ινώδους πλούσιου σε Αιμοπετάλια (PRF) παγκοσμίως

Ιδρύτρια  CLEOPATRA TECHNIQUE TM

Cleopatra Nacopoulos was born in Athens Greece

Bachelor of Science in Biology, GANNON University USA, 1985

Graduated from Dental school of Athens University in 1991

Master degree in Oral Biology 1998

Master degree in Periodontology 1998

Associate faculty member of Athens University until 1998

Certificate Master Degree of SOLA Academy, in Vienna University 2005

Trained on facial aesthetics with the use of fillers and growth factors, in Beverly Hills California, 2007

Diplomate Certificate Degree of ICOI, 2013

PhD, School of Medicine, University of Athens, Greece, 2015

PostDoc research, School of Medicine, University of Athens, Greece, 2015 until now

Aesthetic Medicine MSc, Queen Mary University London, 2015

Scientific collaborator, School of Medicine, University of Athens

Visiting Professor of Nicolae  Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova

Visiting Professor at Universiapolis International University in Agadir, Morocco

Visiting lecturer at University of Naples Federico II

Published many scientific papers about GBR with the use of P.R.P., P.R.F., LPRF. i-PRF & A-PRF, Implants, Laser and Aesthetic Medicine

Co-author of “Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry: Biological Background and Clinical Indications”, Wiley 2017

Lecturer  in many conferences and trainer in many hands on courses for implants, growth factors, facial aesthetics and laser

Key opinion leader for implants, laser and facial aesthetics

President of WAUPS Greece and WAUPS Aesthetica, ex President of HELSOLA

Board member of HELSOLA

Certified educator, trainer and coach of  Platelet Rich Fibrin (PRF) worldwide

Day 2 - Saturday 4 June, 2022

ABSTRACT

Θεωρητικό Σεμινάριο | PRF: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Το Ινώδες Πλούσιο σε Αιμοπετάλια (PRF) είναι δεύτερης γενεάς συμπύκνωμα αίματος προερχόμενο από ανθρώπινο περιφερικό αίμα, που έχει τη δυνατότητα να διεγείρει την ιστική ανάπλαση. Ένα στερεό και υγρό matrix PRF προέρχεται από φυγοκέντρηση σύμφωνα με συγκεκριμένα πρωτόκολλα φυγοκέντρησης όπως το Πρωτόκολλο Χαμηλής Ταχύτητας, χωρίς προσθήκη αντιθρομβωτικών ή πρόσθετων χημικών ουσιών. Περιέχει μεγαλύτερο αριθμό λευκοκυττάρων, αυξητικών παραγόντων και στελεχοκυττάρων  από ότι το PRP. Στην περιοδοντολογία και τη στοματική χειρουργική, τα  matrix PRF χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της επούλωσης των σκληρών και των μαλακών ιστών. Τα οφέλη της χρήσης των παρασκευασμάτων PRF για την επούλωση των τραυμάτων σε συνδυασμό με το προφίλ χαμηλού κινδύνου που τα διακρίνει και τη δυνατότητα εύκολης παρασκευής τους θα πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερους κλινικούς να ενσωματώσουν το PRF ως θεραπευτική επιλογή στα ιατρεία τους για να επιταχύνουν την επούλωση, να μειώσουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες και να βελτιώσουν την έκβαση των ασθενών. Τελευταία, πολλοί οδοντίατροι χρησιμοποιούν το υγρό PRF για να βελτιώσουν την υφή και τον τόνο του δέρματος, καθώς και το περίγραμμα και σχήμα των χειλέων με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα που διαρκούν μέχρι και δύο χρόνια και ακόμα περισσότερο. Η μέθοδος «Cleopatra Technique TM» είναι μια καινοτόμος διαδικασία για την αναζωογόνηση του δέρματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή πρακτική, με μια εξαιρετική αναλογία κόστους/οφέλους για το γιατρό και τον ασθενή. Οι επαγγελματίες της υγείας έχουν ενσωματώσει επιτυχώς τους αυξητικούς παράγοντες στις πρακτικές τους, συχνά σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές όπως είναι το υαλουρονικό οξύ, τις εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης, τα νήματα PDO και οι θεραπείες με laser.

Theory Seminar Masterclass| PRF: FROM DENTISTRY TO AESTHETICS

Platelet-rich fibrin (PRF) is a second-generation blood concentrate, derived from human peripheral blood, capable of stimulating tissue regeneration. A solid and liquid PRF-based matrix can be obtained by centrifugation in accordance with specific centrifugation protocols such as Low Speed Centrifugation Protocol, without the addition of anticoagulants or external chemicals. It contains a greater number of leukocytes, growth factors and stem cells compared with PRP. In periodontology and oral surgery, PRF-based matrices are used in order to promote soft and hard tissue healing. The wound healing benefits of platelet-rich fibrin preparations together with the low risk profile and disposability of a simple preparation procedure should encourage more clinicians to incorporate PRF as a treatment option in their practice to accelerate healing, reduce adverse events, and improve patient outcomes. Lately many dentists are using PRF liquid in order to improve the skin texture and tone, as well as the lip contouring and fullness with very promising long-lasting results up to two years or even more. Cleopatra Technique TM is an innovative procedure for skin rejuvenation that can be used in every-day practice, with a maximum cost/benefit ratio for both the physician and the patient. Healthcare professionals have successfully incorporated growth factors in their practices, often in conjunction with other modalities such as hyaluronic acid, botulinum toxin injections, PDO threads and laser treatments.

 

Organization

330 Mesogeion Avenue
Athens, Greece, 15342
(030) 210 2222637
info@omnipress.gr