SPEAKER

Puria Parvini
Puria Parvini
Γερμανία
Germany

Cv

2003 Αποφοίτηση: οδοντιατρική, Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
Οδοντιατρική Σχολή, Γερμανία
2006 Διατριβή για Doctor Medicinae Dentaire
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Κλινική αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και της υποκειμενικής ικανότητας μάσησης και πρόσληψης τροφής σε νωδούς ασθενείς με συμβατική αφαιρούμενη οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο και επένθετες οδοντοστοιχίες επί εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο. Υπό την Επίβλεψη του: Καθ. Dr. Frauke Müller, Universität Genf/Schweiz
2006 Επίκουρος Καθηγητής – Τμήμα Στοματοχειρουργικής και Εμφυτευματολογίας. Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη
2007 Εξουσιοδοτημένος εξεταστής από το Landesprüfungsamt Hessen [Κρατικό Γραφείο Εξετάσεων] στις Κρατικές εξετάσεις Οδοντιατρικής (Στοματοχειρουργική, Οδοντιατρική, Στοματική και Γναθοπροσωπική Ιατρική [ZMK])
2007 Αξιολόγηση ισοδυναμίας Ιράν (DDS)
2009 Οδοντίατρος Ειδικευμένος στη Στοματοχειρουργική και Εμφυτευματολογία
2010 Senior Ιατρός – Τμήμα Στοματοχειρουργικής και Εμφυτευματολογίας. Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη

2010 Διαπιστευμένος Διδάσκων & Επόπτης – Master of Science in Oral Implantology (MOI). Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη

2010 Διδάσκων & Επόπτης – HCC Human Cadaver Course – Ινστιτούτο Ανατομίας Πανεπιστήμιο Βιέννης, Αυστρία & MOI

2011 ACLS Instructor για τον Αμερικανικό Καρδιολογικό Σύλλογο
(Cardiovascular Life Support Instructor)

2011 Εκπαιδευτής BLS και ACLS για τον Αμερικανικό Καρδιολογικό Σύλλογο

2013 Ειδήμων Εμφυτευματολογίας εγκεκριμένος από το DGOI

2013 Diplomate ICOI & Fellowship ICOI

 

2013 Ενίσχυση του εθνικού γραφείου ελέγχου ως ελεγκτής στην αξιολόγηση ισοδυναμίας
Γερμανία/ Έσσεν

2013 Εκπρόσωπος Ακτινοπροστασίας – Οδοντιατρική Κλινική. Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη

2013 Υπεύθυνος Επειγόντων – Οδοντιατρική Κλινική. Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη

2014 Εισαγωγή στον κατάλογο Ειδικών Στοματοχειρουργών (Oral Surgery Specialist List GDC, Ηνωμένο Βασίλειο

2014 Ομιλητής “Pilotprojekt Oralchirurgie.” Επιμελητήριο οδοντιάτρων του Ομόσπονδου Κρατιδίου του Έσσεν
2015 Master of Science στην Περιοδοντολογία και την Εμφυτευματολογία (Αποφοίτηση με διάκριση), DG PARO/ DIU (Dresden International University, Γερμανία)
2019 Κυβέρνηση Dubai– Πιστοποίηση Επαγγελματία Υγείας

2021 Υφηγεσία – Venia Legendi θέμα: “Οι ρίζες των δοντιών ως αυτόλογα μοσχεύματα για τοπική αύξηση της ακρολοφίας: πειραματικές και κλινικές έρευνες”

2015- present Chief Senior Physician και Αναπληρωτής του Διευθυντή Κλινικής, Τμήμα Στοματοχειρουργικής και Εμφυτευματολογίας. Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη

Βραβεια/ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

2012 Award for Excellence in Teaching. Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη
2016 Dentsply Ankylos Award – Best Surgical Film
2017 Award for Excellence in Teaching. Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη
2018 Peers Award-Best Surgical Film
2018 DG PARO Implant Research Award (δωρεά της Nobel Biocare) Discomfort/Pain due to periodontal and peri-implant probing: Implant type and age Julia Stanner, Matthias Klum, Puria Parvini, Otto Zuhr, Katrin Nickles, Peter Eickholz

 

Κύρια ενδιαφέροντα/ Εθνικόσ & Διεθνήσ Ομιλητήσ

Σύνθετη αύξηση οστού
Οδοντικό τραύμα και μεταφύτευση
Άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος
Διαχείριση μαλακών ιστών γύρω από εμφυτεύματα και δόντια
Πλαστική – αισθητική περιοδοντική χειρουργική
Διαχείριση επιπλοκών στα χειρουργεία στόματος
Επείγοντα περιστατικά στην Οδοντιατρική

Κλινικέσ & Προ-Κλινικές Μελέτες

Άμεση Τοποθέτηση Εμφυτεύματος και άμεση φόρτιση
(διάφορα συστήματα εμφυτευμάτων)
Διαδικασίες αύξησης (DFG-project)
Εμφυτεύματα ζιρκονίας (διάφορα συστήματα εμφυτευμάτων)

Οστικά Υποκατάστατα (μοντέλο σκύλου)
Μελέτες εμφυτευμάτων (μοντέλο χοίρου)
Μελέτες σε επίμυες

Άλλα Προσόντα

> 15 έτη εμπειρίας ζωντανών χειρουργείων (Royal British College, MOI, DGOI, DGI κτλ.)
CBCT (Fachkunde/Sachkunde digitale Volumentomographie)
Εξειδίκευση στην προστασία από λέιζερ
GCP Course
MPG Course
Εξειδίκευση στην πειραματική ζωοτεχνία

2003 Graduation: Dentistry, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Faculty of Dentistry, Germany2006 Dissertation for Doctor Medicinae Dentaire

Dissertation title: Clinical evaluation of the quality of life and subjective chewing ability and nutritional intake in edentulous patients with a conventional removable denture in the upper jaw and implant supported overdentures in the lower jaw. Under the Auspices of: Prof. Dr. Frauke Müller, Universität Genf/Schweiz

2006 Assistant Professor – Department of Oral Surgery and Implantology. Goethe University, Frankfurt

2007 Authorised examiner by the Landesprüfungsamt Hessen [State Examination Office] in State examination Dentistry (Oral Surgery, Dental, Oral and Maxillofacial Medicine [ZMK])

2007 Assessment of equivalence Iran (DDS)

2009 Specialist Dentist for Oral Surgery and Implantology

2010 Senior Physician – Department of Oral Surgery and Implantology. Goethe University, Frankfurt

2010 Accredited Tutor & Supervisor – Master of Science in Oral Implantology (MOI). Goethe University, Frankfurt

2010 Tutor & Supervisor – HCC Human Cadaver Course – Anatomical Institute University of Vienna, Austria & MOI

2011 ACLS Instructor for American Heart Association (Cardiovascular Life Support Instructor)

2011 Trainer for BLS and ACLS American Heart Association

2013 Examined Expert of Implantology of DGOI

2013 Diplomate ICOI & Fellowship ICOI

2013 Empowerment of national audit office as auditor in the assessment of equivalence Germany/Hessen

2013 Radiation Protection Representative – Dental Clinic. Goethe University, Frankfurt

2013 Emergency Officer- Dental Clinic. Goethe University, Frankfurt

2014 Entry to the Oral Surgery Specialist List GDC, United Kingdom

2014 Speaker “Pilotprojekt Oralchirurgie.” Chamber of Dentists of the Federal State of Hessen2015 Master of Science in in Periodontology and Implantology (Graduated with honours), DG PARO/ DIU (Dresden International University, Germany)

2019 Dubai Government – Helathcare Professional Certification

2021 Habilitation – Venia Legendi topic: “Tooth roots as autologous grafts for localised ridge augmentation: experimental and clinical investigations”

2015- present Chief Senior Physician and Absentee’s Representative of Clinic Director Department of Oral Surgery and Implantology Goethe University, Frankfurt

Awards/ ACHIEVEMENTS

2012 Award for Excellence in Teaching. Goethe University, Frankfurt

2016 Dentsply Ankylos Award – Best Surgical Film

2017 Award for Excellence in Teaching. Goethe University, Frankfurt

2018 Peers Award- Best Surgical Film

2018 DG PARO Implant Research Award (donated by Nobel Biocare)     Discomfort/Pain due to periodontal and peri-implant probing: Implant type and age Julia Stanner, Matthias Klum, Puria Parvini, Otto Zuhr, Katrin Nickles, Peter Eickholz

Main interests/ National & International Speaker
Complex bone augmentation
Dental trauma and transplantation
Immediate implantation
Soft tissue management around implants and teeth
Plastic – aesthetic periodontal surgery
Management of complications in oral surgery
Emergencies in DentistryClinical & Pre-Clinical Studies
Immediate Implantation and immediate loading (different implant systems)
Augmentation procedures (DFG-project)
Zirconia implants (different implant systems)
Bone substitute materials (canine model)
Implant studies (pig model)
Studies in ratsOther Qualifications
> 15 years of live-surgery experience (Royal british college, MOI, DGOI, DGI e.g.)
CBCT (Fachkunde/Sachkunde digitale Volumentomographie)
Laser protection expertise
GCP Course
MPG Course
Experimental animal science expertise

Day 1 - Friday 3 June, 2022

ABSTRACT

Άμεση εμφύτευση – Άμεση διαχείριση των σκληρών και μαλακών ιστών – Τρέχουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων

Immediate Implantation – Immediate hard and soft tissue management – Immediate loading in upper jaw in the aesthetic zone – Current decision-making process

Organization

330 Mesogeion Avenue
Athens, Greece, 15342
(030) 210 2222637
info@omnipress.gr